Opdrachtgevers

” Ik herken onmiddellijk een aantal van de lijnen die wij in onze organisatie volgen
Opdrachtgevers
Go! Underground® wordt sinds 2009 succesvol ingezet binnen onder andere de financiële sector, de zakelijke dienstverlening, de zorg- en welzijnssector, het onderwijs, de telecomsector, constructie en installatiebedrijven, levensmiddelenbedrijven en de Rijksoverheid.

Medewerkers van ABNAMRO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (ziekenhuis), Phillips en de Gemeente Amsterdam hebben met
Go! Underground een reis gemaakt door hun organisatie.

Sinds 2011 worden de Go! Underground® workshops ook aangeboden in Zuid-Amerika.

Reakties van deelnemers aan een Go! Underground® workshop

“In een korte tijd hebben wij heel veel onderwerpen besproken, er is veel informatie naar boven gekomen. Ik zie de relatie tussen de verschillende onderdelen van de organisatie veel beter” – Medewerker Zakelijke Dienstverlening

“Iedereen (management en medewerkers) heeft meegediscussieerd over de uitdagingen, doelen en focus van onze organisatie” – Directeur Constructiebedrijf.

“De Go! Underground workshop heeft op een plezierige maar zeker ook effectieve manier onze onze sterke en zwakke punten naar boven gehaald” – Directeur Levensmiddelenbedrijf

“De samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en de noodzaak om te veranderen is veel duidelijker geworden” – Verpleegkundige

“Het is goed dat we eens stil hebben gestaan bij onze organisatie en ik heb het idee dat alle neuzen meer dezelfde kant op staan” – Manager Telecomorganisatie

“Leuke workshop, goed toegespitst op de organisatie en met goede begeleiding. Het spelelement zorgt voor een goede sfeer. Tegelijkertijd word je ook uitgedaagd om echt na te denken over de belangrijke issues die spelen binnen onze organisatie” – Manager ICT Afdeling Financiële Dienstverlener. 

Voorbeeld opdrachten

Strategische heroriëntatie en creëren draagvlak voor verandertraject.
Situatie: 
Een telecomorganisatie ontwikkelt onder druk van veranderende marktomstandigheden op hoofdlijnen een nieuwe strategie. Door middel van Go! Underground® wordt het strategisch plan op een interactieve wijze gepresenteerd aan management en staf.

Resultaat: De toplaag van de organisatie wordt betrokken bij het verder invullen en uitwerken van de strategie. De weerstand tegen de verandering vermindert en draagvlak voor het uitvoeren van het traject groeit.

Het ziekenhuis als bedrijf?
Situatie: 
Een afdeling start met een nieuw kwaliteitssysteem met als doel een NIAZ-accreditatie. Met behulp van Go! Underground® worden verpleegkundigen, leidinggevenden en ondersteunend personeel geïnformeerd over nut en noodzaak van dit kwaliteitssysteem.

Resultaat: Deelnemers hebben veel meer inzicht in het ziekenhuis als bedrijf, hun persoonlijke rol en de samenhang tussen beide.

Aanwijzen knelpunten en teambuilding
Situatie:
 Een Top-50 organisatie is volop aan het reorganiseren om haar marktpositie te behouden en verder uit te bouwen. Een van de nieuwe (internationale) managementteams heeft behoefte aan een teambuildingsactiviteit die bijdraagt aan dit verandertraject.

De resultaten van de workshop bieden voldoende aanknopingspunten voor concrete verbeteracties, betere prioriteitstelling, betere externe communicatie en waardering bij medewerkers en klanten.

Teambuilding en vormgeven organisatie bij start nieuwe afdeling!
Situatie:
Om een specifieke groep cliënten beter te kunnen bedienen richt een zorgorganisatie een nieuw team op. Go! Underground® wordt ingezet om bij de start samen met de nieuwe medewerkers de afdeling verder vorm te geven.

Resultaat: Medewerkers hebben actief en bewust meegedacht en input geleverd voor hun eigen werkzaamheden en de optimale dienstverlening aan de cliënten. Medewerkers hebben elkaar leren kennen en de basis voor een hecht team is gelegd.