Wat is Serious Gaming? (1 minuut leestijd)

Over Serious Gaming is ontzettend veel te vinden op internet. Hieronder een korte beschrijving van hetgeen ik de afgelopen maanden las en hoorde over dit onderwerp. Om je te inspireren, nieuwsgierig te maken en op ideeën te brengen.

Serious Gaming is een term die steeds vaker wordt genoemd als methode om te leren, gedrag te beïnvloeden en/of inzichten te verwerven. Maar Serious Gaming is zeker niet nieuw. Al vanaf de jaren 70 wordt gebruik gemaakt van simulaties om de werkelijkheid na te bootsen en zo te leren in een gecontroleerde en “veilige” omgeving. Met de komst van de “digital natives”, jongeren die niet anders gewend zijn dan te leren via media, groeit de belangstelling voor onder andere computer gebaseerde Serious Games.

Een expert op het gebied van het (positieve) effect van Gaming is Jane McGonigal. In deze inspirerende tedtalk legt zij welke vaardigheden jongeren opdoen met de vele 10.000 uren die zij doorbrengen met het spelen van games.

Volgens de Gyuri Vergouw (1minutemanager.nl) is serious gaming de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van training en opleiding voor de komende tien, twintig jaar (http://bit.ly/otuEe2).

Maar wat is  Serious Gaming eigenlijk?  Volgens Wikipedia:

“Een serious game is een computerspel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht”

Ik trek de definitie graag breder en stel dat alle spellen en simulaties met een het doel kennis, vaardigheden, inzichten te verwerven als serious game aangemerkt mogen worden.

Als voordelen van serious gaming worden genoemd:

  • Deelnemers kiezen, nemen zelf beslissingen en ervaren direct de consequenties
  • Zonder risico kunnen verschillende situaties en rollen getest en uitgeprobeerd worden
  • Het is voordeliger dan real-life training (met name voor de computer based games)
  • Het is fun!

Een aansprekend visueel overzicht van hoe games een organisatie kunnen helpen is opgesteld door Socialcast: http://blog.socialcast.com/e2sday-adding-play-to-the-enterprise/

Sectoren die met name de laatste jaren Serious Gaming omarmen zijn onder andere de zorg (http://www.zorgvisie.nl/Databanken/Dossiers/12504/Serious-gaming.htm) en de overheid (zie bijv. (www.hetbuitenhuis.nl).

Voor maatschappelijke uitdagingen zijn Serious Games bij uitstek een interactief en effectief middel om gedrag te beïnvloeden.

Als voorbeeld hoe dit werkt tot slot dit filmpje:  

Wil je meer meer lezen over de achtergrond van Serious Games?  Een wat ouder maar onmisbaar boek voor een ieder die zich wil verdiepen in de kracht van gaming is: “why do games work” van Léon de Caluwé, Gert Jan Hofstede en Vincent Peters.