5 1/2 tips om organisatieplannen “alive and kicking” te houden!

Bijna 2016! In de eerste maanden van het jaar wordt door veel organisaties  met enthousiasme en gedrevenheid gewerkt aan het realiseren van het plan voor 2016. Budgetten zijn nog  vol, mogelijkheden liggen open en successen nog volop in het vooruitzicht.

In tegenstelling tot persoonlijke voornemens, die naar het schijnt al in de 2de week van januari sneuvelen, worden plannen voor een organisatie in het algemeen gelukkig langer  volgehouden.

Maar ook hier loert het gevaar van de waan van de dag. Spoedklussen, nieuwe klanten, complexe opdrachten en de “gewone” dagelijkse werkzaamheden zorgen ervoor dat de focus op het realiseren van de voorgenomen plannen minder wordt. Aan het eind van het jaar wordt dan geconstateerd:

 “We zijn goed bezig geweest maar een aantal belangrijke stappen die wij wilden zetten of de veranderingen die wij wilden doorvoeren zijn niet gelukt”

 Herkenbaar?

Relevante prestatie indicatoren (“meetlatjes”) kunnen helpen om de realisatie van plannen te monitoren. Wekelijkse of maandelijkse bespreking van deze indicatoren brengen de plannen tenminste weer even onder de aandacht. Voorwaarde is uiteraard voldoende aandacht voor het verhaal achter de indicatoren en actie wanneer blijkt dat realisatie van de plannen achter blijft.

Naast het regelmatig naast de meetlat leggen van de plannen heb ik nog  5 1/2  tips om plannen “alive and kicking” te houden.

  1. Laat zien hoe ver de plannen al gerealiseerd zijn. Een dashboard met een meter die aangeeft waar de verschillende onderdelen van het plan staan. Of een thermometer die langzaam oploopt. Een spaarpot die zich vult. Als het maar creatief, duidelijk en zichtbaar voor iedereen is.
  2. Blokkeer tijd in de agenda’s om aan het realiseren van de plannen te werken. Iedere maandagochtend, vrijdag- of woensdag middag. Het maakt niet uit als deze tijd maar “heilig” is. Werk je in een team aan de plannen; kijk of je gedurende die tijd samen in een andere ruimte kunt zitten. Je creëert zo focus en gezamenlijke drive.
  3. Vier behaalde resultaten. Niet alleen eindresultaten maar ook tussenresultaten. Niets werkt zo motiverend als het laten zien en voelen dat de, met veel enthousiasme opgestelde, plannen worden gehaald.
  4. Benadruk de samenhang tussen de plannen. Plannen zijn afgeleid van de missie van de organisatie. Plannen ondersteunen de koers van de organisatie. Laat zien hoe de plannen passen en bijdragen aan het groter geheel van de organisatie.
  5. Maak medewerkers verantwoordelijk voor (deel)plannen. Coach en stuur medewerkers op het realiseren van deze (deel)plannen. Zo wordt het een gezamenlijke en gedeelde inspanning om de plannen uit te voeren en de organisatie verder te helpen.

Laatste ½ tip:  Plannen zijn niet in beton gegoten. Als blijkt dat plannen niet haalbaar zijn en/of andere omstandigheden gelden; pas de plannen dan aan. Realistische plannen overleven!

Heb je nog andere tips? Laat een reactie achter.

Deze blog is onderdeel van een plan-do-check-act serie. Per blog wordt een van de onderdelen uit deze, nog steeds zeer bruikbare,  PDCA-cyclus van Deming, uitgelicht. De PDCA-cyclus vormt de theoretische basis van de managementgame Go! Underground®.

5 1/2 tips voor een FUZZY & SMART jaarplan

Veel afdelingen en teams hebben afgelopen weken de tijd genomen om hun plannen voor het volgende jaar door te nemen, aan te scherpen en op te schrijven. Immers focus, prioriteiten stellen en plannen uitwerken is zeker in deze tijd essentieel.

De bomen groeien (al lang) niet meer tot in de hemel. Kansen komen niet aanwaaien. Kansen opzoeken, creëren en actief invullen is noodzakelijk. Uitdagingen zijn er daarentegen meer dan voldoende en komen vaak onverwachts. Een jaarplan helpt om gestructureerd en met een duidelijke focus, kansen en uitdagingen om te zetten in succesvolle activiteiten.

Hoe zorg je nu dat het jaarplan waar met veel energie en enthousiasme aan gewerkt is, in het nieuwe jaar nog steeds leeft? Hoe voorkom je dat het jaarplan, zoals vele goede voornemens, ondersneeuwt in de waan van de dag? Door een plan met de juiste combinatie van FUZZY en SMART te maken.

FUZZY staat hier voor: FUN, UITDAGEND, ZINNELIJK, ZUIVER en YES! Op www.markensteijn.com staan de letters verder uitgelegd.

Zonder op alle letters in te gaan is de boodschap: Zorg dat het plan enthousiasme oproept, voor opwinding zorgt, uitdagend is en volledig in lijn met wat je als organisatie en team echt wilt zijn! Vaak is de eerste uitkomst van een (goede) jaarplan sessie een Fuzzy plan. Een plan waar ambitie, enthousiasme en creativiteit volop aanwezig is.

Het probleem is dat FUZZY plannen alleen, geen werkelijkheid worden. Daar komt SMART om te hoek kijken. Deze term is veel bekender binnen organisaties. Op 123management staat de term (samen met de termen AMORE en MAGIE) nog eens uitgelegd. Een SMART plan zorgt voor focus, overzichtelijke stappen en duidelijke acties.

In de praktijk blijkt het toch nog lastig om plannen SMART te maken. Ambitie, kansen, creativiteit moeten dan ineens specifiek en ook nog realistisch gemaakt worden. Voor veel teams is het alsof het enthousiasme en de inspiratie verdwijnt zodra de plannen geconcretiseerd worden. Het plan waar medewerker met energie en inzet over gediscussieerd is, wordt niet herkend in de formele woorden uit het jaarplan. Het naleven en uitvoeren van het plan wordt dan vooral iets waar het management druk mee is en periodiek over rapporteert.

Hoe zorg je nu voor die juiste combinatie tussen FUZZY en SMART? Hieronder 51/2  tips.

  1. Vertaal (formeel) geschreven plannen in aansprekende, uitdagende en concrete werkwoorden of slogans. Gebruik deze woorden in de interne communicatie over het plan.
  2. Deel het plan op in minstens 5-10 concrete stappen/acties. Zorg dat medewerkers deze stappen terugzien in hun eigen werkzaamheden.
  3. Zorg dat het plan herkenbare en waardevolle eindresultaten heeft. Resultaten die waarde toevoegen voor de klant, de medewerker en de organisatie.
  4. Laat in alle presentaties, overleggen en bijeenkomsten zien en horen hoe het plan bijdraagt aan hetgeen de organisatie of het team echt wilt zijn! Leg steeds de link tussen missie en plan.
  5. Vier behaalde eindresultaten en laat op een inspirerende manier zien hoe ver het team is met het realiseren van het plan.

51/2Absoluut een open deur daarom als ½ tip: Betrek het team bij al deze stappen.

Kortom loop samen met je team het plan nog eens door op bovenstaande tips. Daarna Go!

Deze blog is onderdeel van een plan-do-check-act serie. Per blog wordt een van de onderdelen uit deze, nog steeds zeer bruikbare,  PDCA-cyclus van Deming, uitgelicht. De PDCA-cyclus vormt de theoretische basis van de managementgame Go! Underground®.